Persondatapolitik

Dataansvar
Dot Media ApS er dataansvarlig og har følgende kontaktoplysninger

Dot Media ApS
Askehaven 8 B
4500 Nykøbing Sj.
CVR nr.: 35646442

Hvilke personoplysninger indsamler vi ?
Når du indgår en aftale med os, registrerer vi følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer.

Hvad er grundlaget for indsamlingen ?
Indsamlingen af personoplysninger er nødvendig for at vi kan opfylde den med dig indgåede aftale.

Hvor lagres dine personoplysninger ?
Personoplysninger lagres på vores sikre servere. Nogle personoplysninger videregives til tredjemand. Visse af disse tredjemænd er databehandlere, som opbevarer og behandler personoplysninger på Dot Media ApS vegne i henhold til denne datapolitik og i henhold til de databehandleraftaler, der er indgået med respektive databehandlere. Alle persondata opbevares og behandles i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Hvordan indsamles dine personoplysninger ?
Personoplysninger indsamles ved indgåelse af aftale.
Dot Media ApS modtager ikke personoplysninger om dig fra andre virksomheder.

Udlevering af oplysninger
Dot Media ApS udleverer ikke personoplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring eller anden kommerciel brug.
Du har til enhver tid ret til at anmode os om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandlere, vi i forbindelse med behandlingen benytter.
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du køber et produkt af os.

Rettelse af dine personoplysninger
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi har om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. – Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven.

Cookies
Dot Media ApS anvender ”cookies” på websiden. Cookies giver os blandt andet overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside samt giver os mulighed for at opnå en større forståelse for potentielle områder der skal forbedres. Cookies er små filer, som gemmes på din computer. Således gemmes og opbevares informationer fra den computer, der besøger websiden til næste gang, websiden besøges af den samme computer. Som bruger er det muligt selv at vælge, om din browser skal acceptere cookies eller ej. Det er også muligt at slette de cookies, som ligger på din computer.

Dot Media ApS

Askehaven 8 B
4500 Nykøbing Sj.
CVR. nr. 3564 6442